Tidligere liv og LML

Lær hvordan du fører klienten til tidligere liv og Liv mellem Liv (LML)

Regression til tidligere liv og Liv mellem liv

Hvad er tidligere liv?

Når en person bliver ført tilbage til et tidligere liv vil de udforske de dybere lag af det ubevidste sind. Det kaldes det subbevidste sind. Vi har her nogle meget interessante hukommelsesspor der fortæller vores historie som sjæl. Der er ingen grænse for, hvor langt tilbage i tiden du kan hypnotisere en person. I tidligere liv kan personen optræde som enten mand eller kvinde. En meget interessant mulighed som der bliver vist i dette kursus er, hvordan du henter tidligere erfaring frem til det nuværende liv. Hvis din klient har talt et andet sprog, eller haft en evne som pianist eller kok. Så kan du gennem hypnosen hente den underbevidste erfaring frem. Det er ikke sådan, at personen straks kan eks. tale et nyt fremmedsprog efter hypnosen. Men personen vil begynde, at forstå og orientere sig meget bedre i forhold til den egenskab som er hentet til det nuværende liv.

 

Hvad er liv mellem liv?

Når du gennem dyb hypnose bringer en person ind i deres sjæletilstand eller hvor de er ren "bevidsthedslegeme" vil du opleve at klienten kan kommunikere direkte med deres guider, skytsånder, vejledere og det råd som er med til at beslutte hvad du som sjæl skal lære i dit liv på jorden. Denne teknik er senest blevet gjort kendt af Michael Newton som er en amerikansk hypnoterapeut der har lavet mange liv mellem liv sessioner. Han kalder sin teknik LBL (Life between life). Normalt sætter han 3 timer af til hver LBL klient for at opnå den dybe trance der skal til for at aktivere disse dybere ligende hukommelses spor og kontakt til det sjælelige liv. Hvis du tager vores trancedybde og tests kursus sammen med induktionskurset vil du lære teknikker til hurtigt at bringe personen i en tilstand hvor de er klar til at rejse til liv i mellem livene. På dette kursus vil du se og høre hvad det er klienter oplever når de er i denne tilstand. Du vil også kunne se nøjagtig hvordan hypnotisøren guider en sådan session.

Sjæletilstanden

Det er en meget stor oplevelse for en person at være i sjæletilstanden hvor de er helt frigjort fra deres fysiske legeme. I denne tilstand kan personen få oplysninger om hvorfor de er på jorden, hvad deres formål med dette liv er og hvem deres "rejsekammerater" er.

Terapeutiske muligheder

Der kan opnås en stor personlig indsigt om bla. familiemæssige relationer i det nuværende liv som skaber en dyb forståelse for de hverdags problemer/mekanismer som man bliver og har udsat sig selv for. Der vil blive afsløret en erkendelse som ligger udover det personlige plan - en slags transpersonlig oplevelse som giver klienten et meget større perspektiv på livet og de muligheder der ligger for dem som menneske. Dette kan ofte "kortslutte" ellers langvarige terapeutiske forløb og hurtigt bringe den erkendelse som løser personens problem.

Tro, forestilling eller videnskabelig fakta?

Du kan vælge at tro på tidligere liv eller ej. Din religiøse overbevisning har ikke noget at sige, når du udfører eller oplever tidligere liv gennem hypnose. Som du vil opdage på kurset tror den ene af klienterne på tidligere liv, mens den anden ikke har taget stilling til det. Vi kan ikke udfra kliniske forsøg konkludere at tidligere liv eksisterer, da dette i sagens natur er noget svært at eftervise. Men, empirien (de utallige sessioner udført at hypnoterapeuter/hypnotisører rundt omkring på jorden) fortæller at der er et område her som er værd at afdække. Oplevelser som giver stor mening for klienten dukker naturligt op uden nogen form for ledende kommentarer fra hypnotisøren. Tilsyneladende ud af ingen ting kan klienten beskrive meget detaljeret, hvor de har boet, hvad de laver, hedder, hvad årstallet er m.m. Måske du så den danske udsendelse på TV2 med Rud Grant som førte klienter tilbage i tiden og derefter blev de taget til de steder de havde beskrevet. BBC og andre tv kanaler har gennem tiderne lavet udsendelser om dette emne. Der er ingen tvivl om, at regression til tidligere liv eller imellem livene er mere end en "rejsebeskrivelse" - det har stor terapeutisk effekt for klienten.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det emne du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

læselyst
Priser