Studievaner

Lær hvordan du behandler læselyst og gode studievaner

Læselyst og gode studievaner

Læselyst forstærket gennem hypnose

Alt for mange mennesker ved ikke at de er blevet hypnotisk påvirket tidligere i deres liv til at have en underbevidst oplevelse af det at læse. Deres nuværende interesse og motivation for at læse kan være påvirket af noget som skete for 20 år siden. Så selvom de egentlig har lyst til at studere, læse og være engageret i det som de endda selv har valgt, så kan motivationen nogle gange svigte.

På dette kursus vil du se en klient som har brug for at kunnne henholdsvis finde motivationen til at læse. En grund som hun overhovedet ikke var bevidst om, men som efter afdækningen under hypnoanalyse giver en kognitiv (tankemæssig) indsigt som forandrer hendes læselyst uden bevidst indsats.

Forbedring af studievaner gennem hypnose

Lær hvordan du foretager en værdi afklaring på underbevidst niveau som giver personen mulighed for at skabe en indre styret motivation og integration af process og mål. Mange mennesker når ikke at gennemføre deres studie fordi underbevidste forstyrrelser får lov at fylde for meget. Du kan som hypnotisør hjælpe disse mennesker til at få troen på deres evner, vilje og kunnen.

Dette er coaching med forstærker. 

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis det emne du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

læselyst