Kost og Motion

Lær hvordan du hjælper til bedre kost og motion med hypnoterapi

Nye kostvaner, motion og slankning

Nye kostvaner

Nr.1 folkesygdom i Danmark er fedme. Mange klienter der kommer til hypnose vil gerne have ændret deres vaner og forhold til mad, slik, kager og søde sager. Med hypnoterapi er det utrolig let at afdække hvilke underbevidste og tidligere indlærte mønstre som "driver" en person til at spise noget "mod deres bevidste vilje". Du vil på dette kursus følge en person som kommer for at ændre på sine kostvaner og se hvad der sker under interviewet og det hypnoterapeutiske forløb. Hvilken afdækning og prioritering der bliver foretage undervejs i processen for at forandre de under- og ubevidste vaner.

Du kan ved at lære dig disse teknikker hurtigt etablere dig som specialist på dette område og med erfaringen opnå en høj succesrate der sikrer dig mere arbejde indenfor dette område.

Motion

Mange mennesker ønsker at motionere mere, men kan ofte ikke tage sig sammen til at mobilisere den motivation som det kræver. Se og hør hvordan du kan give suggestioner til det underbevidste som skaber den indre styrede motiviation som er nødvendig for at skabe en varig positiv forandring til at motionere mere.

Slankning

Ved slanke-hypnose er det ikke nok at suggere nye vaner. Du bør afdække eventuelle følelsesmæssige bindinger i personens underbevidste sind som fastholder eller forvrænger et behov som klienten har på det ubevidste plan. Ved at anvende hypnoanalyse og hypnoterapi vil du kunne finde disse behov og transformere den ressource de indeholder således at personen ikke "kæmper mod sig selv", men tværtimod får løst sit problem i den permanente del af hukommelsen. Som sidegevinst får klienten mere energi og livsglæde fordi problemet ikke længere skal modarbejdes bevidst.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at kurset udelukkende består af de essentielle teknikker, til brug for behandling af lige præcis de enme du har valgt.

Hvis du ønsker at mere viden om f.eks. induktioner, fordyber tests eller andre fagspecifikke kurser, vil du have mulighed for at tilvælge disse separat.

kostmotion